Chile is opgericht met als doel de kwalitatiefst en lekkerste olijfolie naar Nederland te halen.
We importeren dus alleen A klasse en selecteren wat de bevolking in het betreffende gebied koopt.
Vanwege een interne grote afname die men tevreden wil houden blijft er voor export niet de beste olijfolie over.
Met die wetenschap zijn we aan het werk gegaan en importeren A klasse.